کشف نقطه ضعف ویروس کرونا

ویروس کرونا

دانشمندان دانشگاه جورجیا با استفاده از گونه‌های متفاوت ویروس کرونا توانستند نقطه ضعف این ویروس را پیدا کنند. به نقل از نشریه Science ، بر اساس نتایج بدست آمده توسط دانشمندان موسسه علوم پزشکی در دانشگاه جورجیا ، گروه ویروس‌های کرونا ، ویروس‌های SARS-CoV-۱، SARS-CoV-۲ و MERS-CoV ضعف‌های یکسانی دارند که امید به ایجاد دارویی موثر را ایجاد می‌کند. مشکل ضد ویروس‌های سنتی این است که آن‌ها بر روی آنزیم‌های ویروسی عمل می‌کنند که جهش یافته و مقاومت دارویی ایجاد می‌کنند. بنابراین تأثیرگذاری بر پروتئین‌هایی که مسئول تکثیر ویروس هستند ، عامل مهمی است.

 

دانشمندان بیش از ۳۰۰ پروتئین تولید شده توسط سلول آلوده را شناسایی کرده اند که با ویروس‌های فوق ، تعامل دارند. در حال حاضر کمتر از ۲۰ ذرات ویروسی در بدن انسان ، تحت تأثیر قرار گرفته اند. از جمله پروتئین گیرنده Tom۷۰ است که در حرکت مولکول‌های پروتئین از سیتوزول به میتوکندری و فعال سازی پروتئین‌های سیگنالینگ میتوکندری نقش دارد. بنابراین ، Tom۷۰ به ویروس‌های کرونا کمک می‌کند.
با این حال با تعامل با ژن کرونا ویروس Orf۹b ، این آنزیم می‌تواند به عنوان یک هدف دارویی برای دارو‌های ضد ویروسی با طیف گسترده استفاده شود.

 

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان